علی افتخاری

09123378711 , 09123378711
امروز : 1398/01/04 /

علی افتخاری


با سلام این
علی افتخاری هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید .


خدمات خم و پانچcnc کليه لوله هاي فولادي -استيل-الومينيوم و مسي با قطرها و ضخامت هاي
خدمات خم و پانچcnc کليه لوله هاي فولادي -استيل-الومينيوم و مسي
خدمات خم و پانچcnc کليه لوله هاي فولادي -استيل-الومينيوم و مسي
خدمات خم و پانچcnc کليه لوله هاي فولادي -استيل-الومينيوم و مسي با قطرها و ضخامت هاي
خدمات خم و پانچcnc کليه لوله هاي فولادي -استيل-الومينيوم و مسي

مطالب من